PERSONEL ADAYI KVKK AYDINLATMA METNİ


BNS Gıda ve Turizm Hizmetleri A.Ş. (ŞİRKET) İnsan kaynakları süreçlerinin yönetimi ve personel temini için, www.sushiexpress.com.tr web sitesi ve info@sushiexpress.com.tr e mail adresi üzerinden, adaylar tarafından yüklenen özgeçmiş belgeleri almakta ve bu belgeler üzerinde yer alan genel nitelikli kişisel verileri işlemektedir. İşbu aydınlatma metni bu hususta personel adaylarını bilgilendirmek için hazırlanmıştır. ŞİRKET, web sayfası üzerinden elektronik ortamda doğrudan sizlerden aldığı iş başvurularında yer alan kişisel verileri; (Kimlik (Ad-Soyad-Yaş), İletişim (Adres, telefon, e-posta), Eğitim, Meslek, Askerlik Durumu, Özgeçmiş üzerinde yer alan Fotoğraf )

Personel temini ve aday havuzu oluşturulması
Çalışan adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi
İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
İnsan Kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,
amaçlarıyla sınırlı olarak ve kanunlarda öngörülen işleme şartına dayalı olarak bir hakkın tesisi, bir sözleşmenin kurulması ve haklarınıza zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimiz hukuki gerekçelerine dayanılarak; şirketimiz tarafından işlenebilecek ve kurumsal/franchise şubelerimize aktarılabilecektir.

Şirketimizle paylaşılan kişisel veriler, işe alım süreçlerinin yönetimi için hizmet aldığımız danışmanlık firmalarına ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlara veya ilgili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

Özgeçmiş belgenizde Sağlık, Sabıka Kaydı, Dernek/Vakıf üyeliği, Din bilgisi, Siyasi Düşünce gibi özel nitelikli kişisel verilerinize kesinlikle yer verilmemesi gerekir. ŞİRKET web sitesi ve e posta adresi üzerinden aldığı başvurularda bu tür verileri işlememektedir. İşe alınmanıza karar verilmesi durumunda Sağlık ve Sabıka kaydından ibaret özel nitelikli kişisel verileriniz talep edilebilecek ve bu kapsamda açık rızanız istenebilecektir. Özgeçmiş belgenizde bildireceğiniz referanslarınıza ait veriler için her türlü aydınlatma ve gerekli ise açık rıza alma sorumluluğun sizin üzerinizde olduğunu hatırlatırız.

Adaylar, 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ŞİRKET’in nin aşağıda belirtilen posta adresine veya kvkk@sushiexpress.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilirler. Detaylar KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASINDA mevcuttur.

BNS Gıda ve Turizm Hizmetleri A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)
ADRES: Barbaros Mah. Evren Cad. Çim Sok. No:22 Ataşehir/İSTANBUL
TELEFON: 0216 455 44 95
MERSİS: 0178072742200011